EduTracker

Projekt je zaměřen na vytvoření platformy, která umožní organizovat různé formy setkání v rámci studia programování, ať už osobní nebo například prostřednictvím videohovorů. Účastníci se budou učit vzájemně mezi sebou, pokud jeden účastník získá informace a osvojí si dovednosti od učitele, dále je pak bude předávat ostatním. Tato forma výuky je spojena s vyšší motivací všech zúčastněných, lepším pochopením problematiky a upevněním znalostí a dovedností. Vzájemné učení podporuje získání lepších komunikačních dovedností a vede k ucelení a zlepšení výkonu celého týmu.

Zpět na výpis