LifeEducation

“Znalosti a zkušenosti pro každý den a celý život”

Vytváříme a organizujeme vzdělávací akce pro širokou veřejnost. Společnost jsme založili v roce 2020 za účelem předávání komplexních a praktických znalostí a zkušeností z oblastí výživy, pohybu a osobního rozvoje, s hlavním cílem podporovat jednotlivce ve zdravém a udržitelném životním stylu tak, aby se dokázali stát tou nejlepší verzí sebe samých a zvládali efektivně reagovat na rychle se měnící požadavky současné společnosti.

Back to overview