Incubation 1

Hlavní cíle programu

 • Zpracování kompletního business modelu
 • Rozpracování prototypu produktu nebo služby

Podmínky přijetí

Členství v Point One je podmíněno úspěšným absolvováním přijímacího řízení. Pro přijetí do programu Inkubace 1 je nutné prokázat dobře promyšlený podnikatelský nápad a chuť jej přeměnit ve skutečné podnikání.

Délka programu: 4 měsíce

Náplň programu

 • Členy čekají workshopy zaměřené na základní podnikatelské znalosti a dovednosti, vedené zkušenými lektory. Pod domluvě člena s koordinátorem Point One je možné zařadit do programu další odborné konzultace.
 • V programu Inkubace 1 dostává každý člen osobního průvodce v podobě Buddyho. Ten s ním konzultuje jeho postupy, pomáhá mu překonávat překážky a dohlíží, aby se člen ubíral správným směrem.
 • Termíny workshopů jsou pevně dané. Samostatnou práci na vlastním podnikání, konzultace s Buddym, popřípadě dalšími odborníky si člen organizuje sám podle svých časových možností.
 • Jednou za měsíc se koná setkání členů, které je prostorem pro všechny se vzájemně potkat, poradit se, pochlubit se úspěchy, sdílet zkušenosti ale i neformálně se pobavit.
 • Každého člena čekají dva momenty hodnocení. Průběžný Check v polovině programu, kde se podíváme, jak se v inkubátoru členovi a jeho projektu daří. A závěrečné vyhodnocení, kde zhodnotíme, zda se podařilo naplnit podmínky pro úspěšné ukončení Inkubace 1 a probereme možnosti dalšího pokračování v některém z navazujících programů Point One.

Roadmapa

Roadmapa znázorňuje průběh a obsah Inkubace 1.

 • První den s Point One

 • Road point

  Workshop: Vize

 • Road point

  Workshop: Produkt

 • Road point

  Setkání s buddym

 • Setkání členů

 • Road point

  Workshop: Průzkum trhu

 • Road point

  Workshop: Elevator Pitch

 • Road point

  Setkání s buddym

 • Road point

  Check

 • Setkání členů

 • Road point

  Workshop: Finanční model

 • Road point

  Workshop: Obchodní strategie

 • Road point

  Setkání s buddym

 • Setkání členů

 • Road point

  Workshop: Marketingová komunikace

 • Road point

  Workshop: Metriky a KPI

 • Road point

  Setkání s buddym

 • Road point

  Vyhodnocení

 • Slavnostní ukončení