Processing of personal data

Zájemce bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje budou pro účely přihlášky shromážděny a dále zpracovány za účelem komunikace a poskytnutí služeb v rámci inkubátoru Point One. Osobní údaje jsou v souladu s platným nařízením GDPR uloženy maximálně po dobu 10 let. Zájemce tímto prohlašuje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů a s podmínkami jejich uložení. Více podrobností je uvedeno na webových stránkách ČZU.