GoMed

Gomed je rozcestníkem lékařských pohotovostí pro pacienty s subakutními problémy (ty, které nevyžadují RZP, ale nepočkají na objednaný termín u lékaře).

Pacienti budou triážováni na základě rychlého dotazníku a obdrží nabídku pohotovostí v okolí dle oboru a aktuální čekací doby. Projekt má za cíl distribuci pacientů do menších a/nebo soukromých nemocnic, čímž se sníží náročnost práce zdravotnického personálu ve větších nemocnicích a zlepší se třídění pacientů mezi zdravotnickou péčí.

Gomed také poskytuje informace o vhodném oboru pro pacienty a nabízí kratší čekací dobu na pohotovostech. Projekt bude přispívat ke snížení celkových nákladů zdravotních pojišťoven tím, že se sníží počet zbytečných vyšetření.

Zpět na výpis