Akcelerace

Akcelerace je určena pro fungující startupy, které potřebují zrychlit další růst.

Hlavní cíle programu

Hlavní cíle programu: Akcelerace je program definovaný na míru, dle individiálních potřeb. Na začátku programu si člen se svým mentorem určí společné cíle, kterých bude v akceleraci dosaženo.

Příkladem může být:

 • Růst obratu
 • Růst zisku – profitabilita
 • Růst počtu zákazníků
 • Posílení pozice na trhu
 • Zajištění investora
 • Zefektivnění marketingové komunikace

Podmínky přijetí

Program Akcelerace je otevřen buď stávajícím členům, kteří úspěšně dokončili program Inkubace 2, nebo zcela novým zájemcům. V druhém případě je však nezbytné úspěšně absolvovat přijímací řízení. Od zájemců o program Akcelerace očekáváme představení a analýzu současného stavu vlastního podnikání, popis hotového produktu nebo služby a jasně formulovanou vizi a misi.

Délka programu: 4 měsíce (s možností prodloužit o další 4 měsíce)

Náplň programu

 • V Akceleračním programu využívají členové zejména individuálních konzultací se svým Mentorem a také s odborníky na problematiku, kterou aktuálně potřebují řešit. Pokud člen zjistí, že potřebuje doplnit některou se znalostí a dovedností, která je součástí workshopů v programech Inkubace, může se takového workshopu dobrovolně účastnit.
 • V programu Akcelerace vede člena kvalifikovaný Mentor. Post Mentora zastávají zkušené osobnosti – podnikatelé nebo manažeři s dlouholetou praxí. Mentor konzultuje s členem jeho postupy, pomáhá mu překonávat překážky a dohlíží, aby se člen ubíral správným směrem.
 • Samostatnou práci na vlastním podnikání, konzultace s Mentorem a dalšími odborníky si člen organizuje sám podle svých časových možností.
 • Jednou za měsíc se koná setkání členů, které je prostorem pro všechny se vzájemně potkat, poradit se, pochlubit se úspěchy, sdílet zkušenosti ale i neformálně se pobavit.
 • Každého člena čekají dva momenty hodnocení. Průběžný Check v polovině programu, kde se podíváme, jak se v inkubátoru členovi a jeho projektu daří. A závěrečné vyhodnocení, kde zhodnotíme, zda se podařilo naplnit podmínky pro úspěšné ukončení Akcelerace, popřípadě zvážíme možnost prodloužení programu o další 4 měsíce.

Roadmapa programu akcelerace

 • Vítání nováčků - setkání členů

 • Road point

  Setkání s mentorem

 • Setkání členů

 • Road point

  Setkání s mentorem

 • Road point

  Check

 • Setkání členů

 • Road point

  Setkání s mentorem

 • Setkání členů

 • Road point

  Setkání s mentorem

 • Road point

  Vyhodnocení

 • Slavnostní ukončení