Podpora EU a OPPPR

Finanční podpora – rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikatelským inkubátorem ČZU Point One

Finanční podpora pro Point One byla získána roku 2018 v rámci projektu „Rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikatelským inkubátorem ČZU Point One“. Cílem tohoto projektu je pomoci odstranit bariéry ve startu podnikání studentů a absolventů ČZU v Praze, ale i ostatních zájemců. Inkubátor Point One nabízí odborné konzultace, workshopy, mentoring a kvalitní zázemí pro začínající podnikatele. Osobám z cílové skupiny je, kromě získání významného know-how v oblasti podnikání, umožněno také konzultovat postupy a výsledky jejích práce s odborníky a experty z praxe. V rámci projektu se rozšiřují nejen služby inkubátoru, ale také prostory, které jsou postupně vybavovány moderními technologiemi. Vše dohromady bude tvořit inspirativní prostředí pro rozvoj podnikání. Aktivity projektu jsou spolufinancovány Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000608.

Finanční podpora | EU a OPPPR