Podpora EU, OPPPR, dotace HMP

Poskytnutí dotace hlavního města Prahy a prostředků ESIF (ERDF) – OP VVV podnikatelskému inkubátorem ČZU Point One

Hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem poskytlo Point One dotaci prostřednictvím dotačního programu Asistenční vouchery hlavního města Prahy. Hlavním cílem programu je podpořit přípravu a vypracování dokumentace projektu, který může získat pro svou realizaci prostředky z národních, mezinárodních, místních rozpočtů či z vlastních zdrojů žadatele, v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V rámci této dotace byl podpořen mezinárodní projekt EIT HIVE, jehož realizace nyní probíhá.

 

 

 

Finanční podpora – rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikatelským inkubátorem ČZU Point One

Finanční podpora pro Point One byla získána roku 2018 v rámci projektu „Rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikatelským inkubátorem ČZU Point One“. Cílem tohoto projektu je pomoci odstranit bariéry ve startu podnikání studentů a absolventů ČZU v Praze, ale i ostatních zájemců. Inkubátor Point One nabízí odborné konzultace, workshopy, mentoring a kvalitní zázemí pro začínající podnikatele. Osobám z cílové skupiny je, kromě získání významného know-how v oblasti podnikání, umožněno také konzultovat postupy a výsledky jejích práce s odborníky a experty z praxe. V rámci projektu se rozšiřují nejen služby inkubátoru, ale také prostory, které jsou postupně vybavovány moderními technologiemi. Vše dohromady bude tvořit inspirativní prostředí pro rozvoj podnikání. Aktivity projektu jsou spolufinancovány Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000608.

Finanční podpora | EU a OPPPR