Inkubace 2

Hlavní cíle

 • Hotová technologie a řešení
 • Kompletně zpracovaný BMC, ověřen trhem, získání prvních zákazníků

Podmínky přijetí

Program Inkubace 2 pomáhá stávajícím členům Point One, kteří úspěšně absolvovali Inkubace 1. Není to ale podmínkou, pokud je dobře zpracovaný business model canvas a rozpracovaný prototopy produktu nebo služby, je možnost se do Inkubace 2 přihlásit.

Délka programu: 4 měsíce (s možností prodloužit o další 4 měsíce)

Náplň programu

 • Workshopy v Inkubaci 2 jsou zaměřené na specifické a profesní podnikatelské znalosti a dovednosti. V tomto programu mohou členové zároveň využívat individuálních konzultací s odborníky na problematiku, kterou aktuálně potřebují řešit.
 • V programu Inkubace 2 je každému členovi přiřazen kvalifikovaný Mentor. Mentor plní v principu stejné role jako Buddy v Inkubaci 1. Konzultuje tedy s členem jeho postupy, pomáhá mu překonávat překážky a dohlíží, aby se člen ubíral správným směrem. Post Mentora ale zastávají zkušenější osobnosti – podnikatelé nebo manažeři s dlouholetou praxí.
 • Termíny workshopů jsou pevně dané. Samostatnou práci na vlastním podnikání, konzultace s Mentorem a dalšími odborníky si člen organizuje sám podle svých časových možností.
 • Jednou za měsíc se koná setkání členů, které je prostorem pro všechny se vzájemně potkat, poradit se, pochlubit se úspěchy, sdílet zkušenosti ale i neformálně se pobavit.
 • Každého člena čekají dva momenty hodnocení. Průběžný Check v polovině programu, kde se podíváme, jak se v inkubátoru členovi a jeho projektu daří. A závěrečné vyhodnocení, kde zhodnotíme, zda se podařilo naplnit podmínky pro úspěšné ukončení Inkubace 2 a probereme možnosti dalšího pokračování v programu Akcelerace, popřípadě zvážíme možnost prodloužení programu o další 4 měsíce.

Roadmapa

 • Vítání nováčku - setkání členů

 • Road point

  Workshop povinný

 • Road point

  Workshop dobrovolný

 • Road point

  Setkání s mentorem

 • Setkání členů

 • Road point

  Workshop povinný

 • Road point

  Workshop dobrovolný

 • Road point

  Setkání s mentorem

 • Road point

  Check

 • Setkání členů

 • Road point

  Workshop povinný

 • Road point

  Workshop dobrovolný

 • Road point

  Setkání s mentorem

 • Setkání členů

 • Road point

  Workshop povinný

 • Road point

  Workshop dobrovolný

 • Road point

  Setkání s mentorem

 • Road point

  Vyhodnocení

 • Slavnostní ukončení