ČZU Campus Sustainability Challenge 2019

Zajímáš se o udržitelná řešení globálních i lokálních problémů? Máš nápad, jak by se mohla zlepšit naše univerzita? Potom čti dále a zapoj se do dalšího ročníku soutěže o nejlepší udržitelnou aktivitu na ČZU!

ČZU stále usiluje o snižování svého dopadu na životní prostředí a rozvoj svého areálu. A není nikdo vhodnější pro vytvoření konkrétních aktivit než samotní studenti. Vedení ČZU proto vyhlašuje soutěž o nejlepší projekty vedoucí ke zvýšení udržitelnosti kampusu univerzity nebo k odpovědnému chování studentů a zaměstnanců. Vítězné týmy získají stipendijní odměnu a finance na realizaci svých nápadů.
Podrobné informace objevíte tak na webu: https://csr.czu.cz/cs/.

Jak by měl projekt vypadat?

Váš projekt by měl vést k udržitelnějšímu provozu kampusu ČZU, nebo motivovat studenty a zaměstnance k odpovědnějšímu chování i mimo naši univerzitu. Můžete se zaměřit na environmentální, sociální i ekonomickou oblast. Je jen na vás, zda budete například snižovat dopad univerzity na životní prostředí, zlepšovat podobu a ducha kampusu pro nás všechny nebo propojovat univerzitu s místními podniky. Možností je spousta.
Vítězné týmy získají stipendijní odměnu a podporu pro realizaci projektu v maximální výši 30 000 Kč. Realizace a čerpání přidělených prostředků musí proběhnout dle pravidel soutěže. Pro nákladnější projekty zvažte oslovit například firmy nebo externí instituce, zda Vám na projekt nepřispějí.

Jaká jsou pravidla soutěže?

– Rektorát ČZU a podnikatelský inkubátor Point One poskytne studentům podporu při přípravě i realizaci projektů.
– Pro realizaci projektů je alokováno 60 000 Kč.
– Vítězné projekty musí být realizovány v období červen-listopad 2019.
– Rozpočty projektů nesmí přesahovat 30 000 Kč, nebo si musí zajistit vlastní financování.
– Změny v harmonogramu a rozpočtu projektů v průběhu jejich realizace musí být odsouhlaseny koordinátorem soutěže.

Jak se budou projekty hodnotit?

Hlavní kritéria pro vyhlášení vítězných projektů jsou:
– přínos pro lepší život v kampusu
– pravděpodobnost úspěšné realizace
– účelnost vynaložených finančních prostředků

Úspěšné týmy budou pozvány na osobní prezentaci návrhů svých projektů. Následně budou vybrány vítězné projekty.

Jak se přihlásit

Kdo a jak se může přihlásit?
Návrhy svých projektů mohou přihlašovat týmy nebo jednotlivci z řad studentů ČZU všech forem studia.
Své přihlášky vkládejte do 31. května zde:
https://forms.gle/oZny78zZ7unsbXtT7

Chcete poradit?

Kde lze získat více informací?
Pokud hledáte inspiraci pro svůj projekt, parťáka do týmu, nebo se chcete dozvědět více užitečných informací o tom, jak správně vyplnit dotazník, přijďte na setkání 21. května v 13:00 v budově rektorátu, 5. patro, místnost 511, kde si budete moct vše vyjasnit.
V případě, že nemůžete dorazit na setkání, nebo se chcete na něco zeptat, neváhejte kontaktovat koordinátora soutěže Dana Heuera na heuer@rektorat.czu.cz

Podrobné informace objevíte také na webu: https://csr.czu.cz/cs/