Rok 2019 byl v Point One přelomový. Připomeňte si slavnostní otevření nového inkubátoru ve fotografiích

27. listopadu 2019 byly za přítomnosti rektora Petra Sklenička, prorektora Václava Hejnáka a pozvaných hostů slavnostně otevřeny zbrusu nové prostory inkubátoru Point one, který se tak rozšířil o dvě patra. Nově mohou členové využívat plně vybavenou dílnu, oddělené kanceláře s hygienickým zázemím nebo přednáškový a co-workingový sál s kuchyňským koutem. Inkubátor byl také vybaven moderní audiovizuální a počítačovou technikou.

Současně se stavbou inkubátoru probíhala i 12měsíční tvorba inkubačních a akceleračních programů za použití gamifikace, díky kterým mohou členové lépe dosahovat vytyčených pracovních cílů. Již v létě byl představen nový vizuální styl Point One, bylo vybráno nové logo a spuštěny nové interaktivní webové stránky www.pointone.czu.cz, které přinášejí kompletní informace o všem, co se v inkubátoru České zemědělské univerzity v Praze děje a chystá.

Přestřihávání pásky – zleva – rektor ČZU Petr Sklenička a prorektor pro rozvoj ČZU Václav Hejnák.

Slavnostní projev rektora ČZU Petra Skleničky při otevření inkubátoru 27. listopadu 2019.

Nové inkubační a akcelerační programy v Point One a jejich grafické vyjádření jednotlivých kroků.

Networking na slavnostním otevření Point One.

Nová dílna inkubátoru a její představení od Tomáše Hellera.

Networking s první manažerkou Point One Gábinou Koláčkovou.