Soutěž nejen pro odpadáře ČZU aneb udělej svět hezčím místem

V průběhu měsíce dubna probíhala na České zemědělské univerzitě v Praze soutěž o nejlepší návrh na nakládání s těžko zpracovatelným odpadem, kterou vyhlásila pro studenty ČZU ve spolupráci s podnikatelským inkubátorem Point One společnost AVE CZ odpadové hospodářství. Soutěžilo se nejen o finanční odměny, ale také o možnost podílet se na realizaci svého nápadu, pokud bude návrh společností AVE vyhodnocen jako reálný. Celou soutěž dozoroval a mentoroval pan docent Vlastimil Altmann, tajemník katedry využití strojů Technické fakulty.

Studenti měli za úkol vymyslet nejlepší ideový návrh na nakládání s odpady ve třech kategoriích. Jednalo se o využití tzv. výmětu z třídících linek na plasty, dále využití rekultivačního materiálu pocházejícího z čistírenských kalů, nebo vymyslet uplatnění pro ostatní průmyslové odpady, které se nedají dále druhotně využít. Studenti nakonec poslali zhruba 13 návrhů, jak s odpady dále nakládat. Sedm nejlepších z nich pak prezentovalo své nápady osobně managementu společnosti AVE.

„Všechny prezentované nápady byly velmi dobře zpracované a bylo vidět, že si na nich studenti dali opravdu záležet.“ hodnotí úsilí účastníků finanční ředitel společnosti AVE Jiří Šmíd.

Na prvním místě se s nápadem na uplatnění pro výmět z třídících linek umístila Klára Tůmová a získala tak odměnu 5 000 Kč a další drobné ceny od společnosti AVE. Druhé místo a finanční odměnu 3 000 Kč porota udělila Soni Valčíkové za originální návrhy na využití čistírenských kalů. Třetí místo a spolupráci na dalších projektech vyhrál tým studentů ve složení Matěj Blažek, Matěj Hušek, Jan Jenčík, Jan Šonský a Šárka Výborná, za představení komplexního návrhu na všechna tři témata.

„Všem účastníkům děkujeme za statečnost, že se s námi do soutěže pustili, a vítězům ještě jednou blahopřejeme,“ dodává HR ředitelka společnosti AVE Kateřina Strnadová.

Autor: Petr Kopeček