Čistá budoucnost je náš společný cíl

I v roce 2019 pokračuje úzká spolupráce podnikatelského inkubátoru Point One ČZU a společnosti AVE CZ odpadové hospodářství. Tato spolupráce trvá již od roku 2015 a v letošním roce se ještě prohloubila. A jaké novinky nás čekají?

I v letošním roce pokračuje úzká spolupráce Podnikatelského inkubátoru Point One ČZU a společnosti AVE CZ. Tato spolupráce začala již v roce 2015 a v letošním roce se ještě prohloubila o zacílení Point One na inkubování firem s přesahem na udržitelný rozvoj a odpovědné chování. Tyto firmy se představí na prezentačním dni členů Point One – DEMO DAY, kde zástupce firmy AVE, jako jeden z porotců, vybere tu nejlepší z nich, se kterou se dále pobaví o bližší
spolupráci.

Jaké jsou aktivity v rámci naší spolupráce?

Studentská soutěž AVE nejen pro odpadáře ČZU

Každý rok AVE společně s podnikatelským inkubátorem Point One ČZU vypisuje studentskou soutěž na řešení konkrétní odborné problematiky nakládání s odpady. Konkrétní témata určuje AVE dle reálných otázek, které ve svém provozu aktuálně řeší. V rámci letošního ročníku byly vyhlášeny tyto dvě soutěžní kategorie:

  • Skládka jako bioreaktor
     Vítězný tým: Viktorie Vítková a Shuran Zhao
  • Hutnění na skládce jinak
     Vítězný tým: Barbora Tojflová a František Humpál

Obzvláště první soutěžní téma vyvolalo velmi zajímavou debatu o aktuálním nastavení nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Začíná se totiž ukazovat, že jedna z hlavních příčin degradace orné půdy a s tím spojených ekologických, a tedy i ekonomických a sociálních problémů dnešního světa, je fakt, že se živiny nevrací po půdy ve formě právě biologických zbytků, ale ve formě uměle prefabrikovaných hnojiv. Prefabrikovaná hnojiva jsou z krátkodobého hlediska velmi lukrativní řešení, nicméně z dlouhodobého hlediska nejsou uzpůsobena k udržení zdravého života půdy a tedy její dlouhodobé plodnosti. Studentky vítězného týmu představily firmě AVE možnosti zaměření se právě na vytřídění a vytěžení biologicky rozložitelného odpadu jako cenného zdroje, spíše než s ním nakládat jako se směsným odpadem a řešit problematiku jejich reakce přímo na skládkách.

Jako každý rok firma AVE odměnila soutěžící nejen finančními cenami, ale i luxusní večeří. Letos jsme vyzkoušeli kulinářské speciality Kuchyně na Hradčanském náměstí, kde jsme se nejen dobře najedli, ale také popovídali o možnostech stáží, otevřených pracovních místech nebo také o tématech pro
diplomové práce.

Diplomové a seminární práce – případové studie z praxe

Další formou spolupráce je psaní diplomových prací. Hlavním vedoucím na témata spojená s odpadovým hospodářstvím je pan docent Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., ale nejen odpadáři si přijdou na své. Témata mohou být i obchodní, komunikační, marketingová či zaměřená na ekologii a oběhové hospodářství. V letošním roce si studenti vybrali témata Analýza třídění plastového odpadu na dotřiďovací lince a Hodnocení účinnosti sběrných dvorů. Není ale problém vypsat téma na míru. Vlastní nápady posílejte na dudakova@pointone.czu.cz.

Exkurze do provozu

Každoročně pan Zdeněk Bočan, ředitel oddělení využívání odpadů firmy AVE, společně s pedagogem odpadového hospodářství na ČZU docentem Ing. Vlastimilem Altmannem, Ph.D. pořádají exkurze do provozů firmy AVE. Letos byly uspořádány tři exkurze na skládku v Benátkách nad Jizerou.

Spolupráce přináší mnoho benefitů obou stranám. Studenti mají jedinečnou možnost aplikovat teoretické znalosti z přednášek v praxi a naopak firma AVE má šanci získat inovativní nápady od studentů, kteří ještě nezapadli do vyjetých kolejí stávajících procesů. Díky tomuto partnerství si AVE často vybírá na pozice stážistů, ale i budoucích zaměstnanců právě aktivní studenty ČZU. S firmou AVE Vás rádi propojíme i napřímo. Pokud máte nápad, který si myslíte, že by mohl být pro AVE a ČZU zajímavý, neváhejte nám napsat na dudakova@pointone.czu.cz.