Výběrko trochu jinak II

Pět otázek pro pořadatelku netradičního náboru Kateřinu Venclovou o tom, co se 26. 3. 2018 chystá v inkubátoru Point One za akci týkající se rozšiřování týmů začínajících firem.

Co si mám pod názvem Výběrko trochu jinak II představit?

Jedná se o navazují akci na říjnové „Výběrko trochu jinak“ s tím rozdílem, že tentokrát bude výběrové řízení zaměřeno na zájemce o pozice z oblasti marketingu a IT. Pro ty, kteří nevědí, co bylo „Výběrko trochu jinak“, jednalo se o HR akci, jejíž cílem bylo najít nové členy do týmu inkubovaným firmám v podnikatelském inkubátoru Point One. Nejednalo se a ani teď se nebude jednat o klasické výběrové řízení. Každému uchazeči je zde ponechán větší prostor pro představení tak, aby si sám mohl určit, jaká pozice by ho ve společnosti přesně zajímala a ve které by se cítil „jako doma“. Je to také možnost pro uchazeče vyzkoušet si náborový proces v praxi s reálným ohodnocením jeho výkonu.

Kdo je nyní cílovou skupinou této akce? Studenti? Nebo se opět může přihlásit kdokoliv?

Akce je určena pro nadšence, kteří se chtějí podílet na zajímavém začínajícícm projektu, chtějí být členem týmu a zajímají se či mají zkušenost z oblasti IT nebo marketingu. A je jedno, zda budou z ČZU, či nikoliv. Cílem je primárně pomoci inkubovaným firmám řešit personální obsazení v jejich týmech a uchazečům pomoci získat praxi v oblasti, o kterou mají zájem. Ještě bych chtěla upozornit, že nastavení budoucí odměny za práci je plně v kompetenci společnosti, pro kterou budou vybraný uchazeč pracovat, tzn. na čem se členové týmu spolu domluví.

Kdy a kde Výběrko trochu jinak II proběhne?

Výběrko trochu jinak proběhne 26. března 2018 od 15:00 hod. v inkubátoru Point One v areálu České zemědělské univerzity v Praze, konkrétně 1. patro kolejí F. Oficiální část bude trvat maximálně dvě hodiny a bude na ni navazovat neoficiální networking, který není časově omezen.

Kde se mohou uchazeči přihlašovat? Budou muset posílat životopis?

Uchazeči se přihlásí na akci tak, že pošlou buď svůj životopis nebo minutové video na e-mail venclovak@pef.czu.cz do 12. března 2018. Do 16. března 2018 dostanou všichni uchazeči zpětnou vazbu e-mailem, zda se zúčastní Výběrka trochu jinak II.

Takže ne všichni uchazeči budou mít možnost se zúčastnit akce?

Bohužel ne. Maximální kapacita této akce zůstává – 10 uchazečů. Komisi tvoří opět pouze zkušenější nadšenci, kteří se snaží prorazit se svým výrobkem na trhu, anebo již se jim to podařilo. Akce bude tedy probíhat pouze s budoucími členy týmu a v příjemné atmosféře. Každý uchazeč dostane zpětnou vazbu od všech členů komise v rámci oficiální části akce, což je novinkou.

Káťo, děkuji ti za rozhovor a budeme se těšit na výběrko!

Také děkuji!

Autor: Gabriela Koláčková, manažerka podnikatelského inkubátoru ČZU – Point One


Kateřina Venclová je lektorkou na PEF ČZU v oblasti řízení lidských zdrojů, kde také získala doktorát ze stejného oboru. Dva roky se věnovala na plný úvazek HR managementu v mezinárodní firmě a nyní své zkušenosti z praxe předává dál studentům na půdě univerzity, mimo jiné pořádáním HR eventů jako je Výběrko trochu jinak.