Výběrko trochu jinak

Rozhovor s Kateřinou Venclovou o tom, co se 19. 10. 2017 chystá v inkubátoru Point One za akci týkající se rozšiřování týmu.

Co si mám pod názvem Výběrko trochu jinak představit?

Je všeobecně známé, že v současnosti se firmy v České republice potýkají s nedostatkem zaměstnanců, kdy hledají neustále někoho do svého týmu. Občas hledají i celý tým pro jejich nápad. Tento trend postihl i inkubované firmy (nejen v Point One), a proto vznikl nápad udělat „nějakou“ HR akci, která by pomohla inkubovaným firmám. Klasické výběrové řízení by bylo zdlouhavé, tak jsme se rozhodli vynechat dlouhý pohovor s uchazeči a dát větší prostor uchazeči, aby nám řekl o sobě více, jaká pozice by ho přesně zajímala a cítil by se v ní „jako doma“. Proto vznikl název Výběrko trochu jinak.

Kdo je cílovou skupinou této akce? Studenti? Nebo se může přihlásit kdokoliv?

Souhrnně je akce určena pro nadšence, kteří se chtějí podílet na projektu, ale nemají nápad nebo pro nadšence, kteří mají nápad, ale chybí jim někdo do týmu. A je jedno, zda je z ČZU, či nikoliv. Cílem je pomoci inkubovaným firmám řešit personální obsazení v týmu a nikoho nediskriminovat. Ještě bych chtěla upozornit, že odměnu stanovuje inkubovaná firma, tzn., na čem se členové týmu domluví.

Kdy a kde Výběrko trochu jinak proběhne?

Výběrko trochu jinak proběhne 19. října 2017 od 17:00 v inkubátoru Point One v areálu České zemědělské univerzity v Praze, konkrétně 1. patro kolejí F. Oficiální část bude trvat asi dvě hodiny a na ni bude navazovat neoficiální networking, který není časově omezen.

Kde se mohou uchazeči přihlašovat? Budou muset posílat životopis?

Uchazeči se přihlásí na akci tak, že pošlou buď svůj životopis nebo minutové video na e-mail venclovak@pef.czu.cz do 9. října 2017. Uchazeči mají možnost volby proto, aby si sami zvolili prostředek, který je nejvíce vystihne. Druhý týden v říjnu 2017 dostanou všichni uchazeči zpětnou vazbu e-mailem, zda se zúčastní Výběrka trochu jinak. Benefitem pro vybrané uchazeče bude profesionální zpětná vazba na jejich sebeprezentaci od HR specialistů, protože akce je organizována ve spolupráci s Prague Startup Centre, AVE, Českou spořitelnou a Manažerským klubem při PEF, ČZU Praze.

Takže ne všichni uchazeči budou mít možnost se zúčastnit akce?

Bohužel ne. Maximální kapacita této akce je 10 uchazečů, což je proti běžným výběrovým řízením vysoké číslo. Kandidáti se nemusí bát, že je bude hodnotit sedmihlavá saň. Jedná se pouze o nadšence z oblasti řízení lidských zdrojů. Každý uchazeč dostane po oficiální části Výběrka trochu jinak zpětnou vazbu od HR specialisty na jeho životopis a sebeprezentaci.

Káťo, děkuji ti za rozhovor a budeme se těšit na výběrko!

Také děkuji!

Autor: Gabriela Koláčková, manažerka podnikatelského inkubátoru ČZU – Point One


Kateřina Venclová vystudovala doktorát na ČZU PEF v oblasti řízení lidských zdrojů. Dva roky se věnovala na plný úvazek HR managementu v mezinárodní firmě.