Využij EO data & zachraň naši planetu

CzechInvest se skrze podnikatelský inkubátor ESA BIC Prague zapojil do mezinárodního projektu Evropské kosmické agentury EO ClimLab. V jeho rámci ESA BIC organizuje data festival EOVation Agriculture, nový typ souteže nacházející se na pomezí hackathonu a ideathonu zaměřený na adaptaci zemědělství vůči klimatickým zmenám.

Behem EOVation Agriculture se soutěžící v týmech pokusí za 24 hodin s využitím dat z dálkového průzkumu Země (EO data) vymyslet beta verzi projektu, který umožní rozvoj inovativních produktů či služeb specializovaných na redukci negativních dopadů klimatických změn v zemědělství. Nejlepší nápady ESA BIC Prague podpoří k hlubšímu rozvoji, aby je jejich tvůrci mohli uvést v praxi. Zajištěna je také návštěva Evropské organizace pro výzkum meteorologickými satelity (EUMETSAT) v Německu nebo krátká stáž ve finské společnosti Space Systems Finland. EOVation Agriculture se uskuteční dne 13.–14. 10. 2017 v Kruhové hale České zemědělské univerzity v Praze. Soutěži bude předcházet Training Workshop, který se uskuteční dne 4. 10. 2017 od 17:00 hod. na Ústavu letadlové techniky Strojní fakulty ČVUT a primárně bude zaměřen na účastníky EOVation Agriculture. Ti se během workshopu dozvědí bližší koncept souteže, vyzkouší si ruzné možnosti praktického využití dat z dálkového průzkumu Země včetně jejich aplikace ve vybraných platformách. Na akci vystoupí odborníci jak z vědecké, tak komerční oblasti a představíme i příklady z praxe – firmy využívající EO data v zemědělství. Během workshopu proběhne také diskuze nad jednotlivými výzvami, která by měla vést k utvoření multioborových soutěžních týmu.

Cílem projektu je vytvořit silnou komunitu lidí kolem využití EO dat pro boj s dopady klimatických změn, a to pro dlouhodobou práci s ní i po skoncení projektu.