Známe vítěze 8. ročníku AVE Student Challenge na ČZU

19. dubna se v sídle společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (AVE CZ) konalo finále 8. ročníku soutěže AVE Student Challenge ve spolupráci s podnikatelským inkubátorem Point One ČZU a Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU).

Do soutěže se zapojilo více než čtyřicet studentů. Z finálové devítky, která představila své práce před zástupci a managementem AVE CZ a odborníky z univerzity, uspěli nejlépe Radek Bažík v kategorii inovace, Tereza Pešková za celkové vystoupení a publikum nejvíce oslnila Jana Šipanová.

8. ročník AVE Student Challenge byl zaměřen na 4 témata:

  • Zpracování kalů z ČOV
  • Recyklace fotovoltaických panelů, baterií a akumulátorů;
  • Kompostování odpadů;
  • Zařízení pro energetické využití odpadů v ČR

Do finále soutěže, které probíhalo 19. dubna 2024 v sídle společnosti AVE CZ, se dostalo 9 nejlepších studentů. Ti v rámci prezentace představili své návrhy řešení odborné porotě složené z managementu AVE CZ a odborníka z ČZU. „Mezi prvními pocity byla lehká nervozita, ale rychle opadla díky příjemné atmosféře a profesionálním vystupování všech porotců. Za sebe bych určitě doporučil budoucím studentům, aby se nebáli něco takového vyzkoušet. Jedná se o skvělou příležitost získat zkušenosti,“ vysvětluje svůj důvod účasti v soutěži finalista Michal Panýrek.

Michal Panýrek a jeho prezentace.

Porota udělovala cenu za inovaci a vystoupení. Všichni zúčastnění následně vybrali vítěze ceny publika. V porotě za AVE CZ zasedli: Ing. Jan Šonský, projektový manažer v odd. Strategických projektů, Ing. Marek Livora, Ph.D., vedoucí provozu AVE Pražské komunální služby, Ing. Barbora Tojflová, projektová manažerka, Ing. Andrea Jelínková, Ph.D., jednatelka ESG Avensis, Pavla Ivácková, ředitelka marketingu a komunikace, Ing. Štěpánka Kozojedová, HR specialista a Ing. Kateřina Strnadová, personální ředitelka. Za ČZU porotcoval již tradičně doc., Ing. Vlastimil Altman, Ph.D., který je také odborným garantem celé soutěže.

Ocenění a výherci

Cena za inovaci, jež byla hlavní cena soutěže, byla vybrána na základě posouzení kvality zpracování tématu, využití navrhovaných řešení v rámci společnosti AVE CZ a za celkovou orientaci v dané problematice. Porotci zvolili jako vítěze Radka Bažíka, který se v rámci tématu Zpracování kalů z ČOV zaměřil na návrhy systémového řešení pro kombinované spalovací zařízení kalů a následného hydrotermálního zkapalnění.

Radek Bažík přebírá cenu za inovaci.

„Cenu za inovaci jsme letošní rok udělili Radkovi Bažíkovi, který nás jednoznačně přesvědčil svou precizně zpracovanou odbornou prezentací, která pokryla všechny aspekty aktuální problematiky v oblasti kalů. Celkový dojem podtrhl svým milým vystupováním a interakcí s publikem,“ vysvětluje důvod hlavního ocenění porotkyně Ing. Barbora Tojflová za AVE CZ, která je absolventkou ČZU a v minulosti se této soutěže nejenom zúčastnila, ale dokonce jeden z ročníků vyhrála.

Cena za celkové vystoupení byla vybrána na základě posouzení celkového projevu (práce s hlasem, gesty, výrazem, vtipem či napětím) a formy prezentace (vizuální stránky a struktury). Porota vybrala za vítězku Terezu Peškovou s prezentací na téma Kompostování odpadů. V ní Tereza představila analýzu aktuálního stavu kompostování a možných návrhů na budoucí zlepšení. To vše v perfektně vizuálně zpracované prezentaci.

Cenu za celkové vystoupení přebírá Tereza Pešková.

Cenu publika za celkový dojem, který hodnotili všichni zúčastnění, vyhrála Jana Šipanová, za svůj přístup k porovnání zpracování kalů v Česku a zahraničí, jež bylo představeno na konkrétních případech. Za svoji prezentaci si odnesla věcné ceny od AVE CZ a finanční stipendium stejně jako všichni výherci.

Cenu publika vyhrála Jana Šipanová.

„Osmý ročník AVE Student Challenge na ČZU je úspěšně za námi a já mám velkou radost, že se opět zapojily desítky studentů napříč univerzitou. Finálová sestava byla nejenom kreativní, ale dokázala zaujmout odbornou porotu a zapojit se do diskuze,“ dodává Markéta Fejtová, vedoucí Point One.

Oceněným ještě jednou gratulujeme, finalistům blahopřejeme a všem zúčastněným přejeme hodně štěstí a budeme se těšit na viděnou příští rok při 9. ročníku AVE Student Challenge na ČZU.

Průběh soutěže v sídle AVE CZ.

Box:

Spolupráce podnikatelského inkubátoru Point One ČZUČeské zemědělské univerzity v Praze a společnosti AVE CZ odpadové hospodářství má dlouholeté kořeny. Společné aktivity s lídrem v oblasti nakládání s odpady jsou nesmírnou inspirací nejen pro studenty ČZU, ale i pro inkubované projekty v Point One.

Dalšími společnými aktivitami jsou odborné stáže, nevšední exkurze a spolupráce na bakalářských, diplomových či odborných pracích. Tyto činnosti přinášejí studentům potřebný praktický přesah a zástupcům společnosti AVE CZ naopak neotřelé pohledy nové generace studentů na praktické řešení ekologických problémů.