Akce pro všechny Akce pro všechny

AVE Student Challenge

Kalednář11.4.2022 | 10:00

Ovlivněte nakládání s odpady v ČR a udělejte svět o trochu hezčím místem!

Ve spolupráci s AVE CZ pořádáme již 6. ročník soutěže „AVE STUDENT CHALLENGE“ nejen pro „odpadáře“ z ČZU.

Navrhněte řešení pro jednu níže popsanou problematiku společnosti AVE CZ a zašlete svůj návrh do 31.3.2022 na e-mail: sobotkova@rektorat.czu.cz.
Soutěžní témata:
 • MĚŘENÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO2 V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

  a) Lze využít smart technologie pro snižování emisí CO2?

  Zaměření tématu: Jaké části OH tvoří nejvíce emisí CO2 a jak je snižovat? Pomohou nové technologie ke snížení CO2? Jsou globální emise CO2 z odpadového hospodářství zanedbatelné či nikoliv?

  b) Lze využít smart technologie při svozu odpadů?

  Zaměření tématu: Vážení a čipování nádob – jednoduchý nebo složitý cíl? Door to door systémy, vakuové systémy v obytných domech, apod.

 • MULTIKOMODITNÍ SBĚR TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ

  Zaměření tématu: Je efektivní stále rozšiřovat počet tříděných komodit, tedy počet nádob na odpady, nebo je efektivnější sbírat více odpadů souběžně a poté je na třídících linkách strojově třídit? Jaké jsou přínosy těchto systémů a jaké komodity lze sbírat dohromady, aby bylo možné je následně efektivně oddělit? Vaše představy co lze dohromady sbírat – výhody, nevýhody, nastavení systému a praxe ze zahraničí.

Průběh soutěže:

Ze zaslaných návrhů budou vybráni ti nejlepší, kteří budou pozváni k finálové prezentaci do firmy AVE CZ. Vybraní soutěžící budou mít možnost s námi konzultovat své prezentace začátkem dubna 2022. Finálová prezentace k představení vašeho nápadu proběhne 11.4.2022. Hodnocení proběhne prostřednictvím odborné poroty složené z nejvyššího vedení AVE CZ a doc. Ing. Vlastimila Altmanna, Ph.D. za ČZU v Praze. Nejlepší návrhy budou vyhlášeny a odměněny ihned po skončení všech prezentací.

Soutěžní odměny:

 • Finanční odměna pro 1., 2. a 3. místo
 • V případě, že návrh bude možné realizovat, bude se moci autor na realizaci podílet. V minulých letech vítězové soutěže přímo obdrželi nabídku práce pro firmu AVE CZ.
 •  Nejlepší 2 návrhy, které mají podnikatelský potenciál, budou mít možnost prioritně nastoupit do inkubačního programu Point One.
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram

Zpět na výpis