Akce pro všechny Akce pro všechny

Uzávěrka přihlášek do soutěže s AVE CZ

Kalednář21.4.2021 | 23:59

Ovlivněte nakládání s odpady v ČR a udělejte svět o trochu hezčím místem!

Ve spolupráci s AVE CZ pořádáme již 5. ročník soutěže „AVE STUDENT CHALLENGE“ nejen pro „odpadáře“ z ČZU.

Navrhněte řešení pro jednu, dvě nebo rovnou všechny níže popsané problematiky společnosti AVE CZ a zašlete svůj návrh do 21.4.2021 na e-mail: bartosovatereza@rektorat.czu.cz.
Soutěžní témata:
 • Skládka odpadu a její pozice v cirkulární ekonomice – Černý Petr nebo zlatý důl?
  Maximální využití komunálního odpadu jako zdroje  – návrhy úprav a následného využití jednotlivých složek, včetně identifikace možných koncových zařízení v ČR a ekonomického schématu (důraz na inovativní přístup a efektivitu).
 • Recyklace – cíl nebo přestupní stanice?
  Naplňuje recyklace a oběhové hospodářství skutečně pravou podstatu budoucího smysluplného nakládání s odpady? Jsou i jiné cesty, resp. jiný způsob myšlení, jako např. řešit vše od prvopočátku než jen následky. Navrhněte, jak a proč by AVE CZ mohlo inovovat svoji činnost tak, aby se aktivně přičinilo ke změně přístupu k odpadům, včetně finanční rozvahy.
 • Elektromobily záchrana pro budoucí generace? 
  Uvažujte nad otázkami – Existují zařízení na zpracování vysloužilých akumulátorů z elektromobilů? Co udělá s cenou běžné elektřiny plošné zavedení elektromobilů a jak se bude tato elektřina získávat? Z odpadů? Z jádra? Z uhlí? Analyzujte a vyhodnoťte jaké příležitosti a potenciální hrozby přináší elektromobily pro AVE CZ.

Průběh soutěže:

Ze zaslaných návrhů (do 21.4.2021 na email bartosovatereza@rektorat.czu.cz) budou do konce dubna 2021 vybráni ti nejlepší, kteří budou pozváni k finálové prezentaci do firmy AVE CZ. Vybraní soutěžící budou mít možnost s námi konzultovat své prezentace začátkem května 2021. Finálová prezentace k představení vašeho nápadu proběhne 21.5.2021. Hodnocení proběhne prostřednictvím odborné poroty složené z nejvyššího vedení AVE CZ a doc. Ing. Vlastimila Altmanna, Ph.D. za ČZU v Praze. Nejlepší návrhy budou vyhlášeny a odměněny ihned po skončení všech prezentací.

Soutěžní odměny:

 • Finanční odměna pro 1. a 2. místo
 • V případě, že návrh bude možné realizovat, bude se moci autor na realizaci podílet. V minulých letech vítězové soutěže přímo obdrželi nabídku práce pro firmu AVE CZ.
 •  Nejlepší 2 návrhy, které mají podnikatelský potenciál, budou mít možnost prioritně nastoupit do inkubačního programu Point One.
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram

Zpět na výpis