Pro všechny Pro členy PO

Workshop Lean Canvas

Kalednář14.12.2023 | 17:00

Hlavním cílem Lean Canvas je zachycení nejpodstatnějších věcí z podnikatelského plánu spolu se strukturou hlavních myšlenek a jeho akceschopnost, přičemž celý koncept zůstává co nejvíce zaměřen na samotného podnikatele.

Použití Lean Canvas je vhodné především při zakládání nových podniků či radikální inovaci.

  • Vhodná metoda pro začínající startupové společnosti
  • Začíná definováním problému, jeho navrhovaného řešení, kanálů k dosažení řešení, nákladů a předpokládaných
  • Hodnotí, jestli má firma konkurenční výhodu nad ostatními a jak těžit z této výhody
  • Jedná se o přístup orientovaný na hledání řešení problému, který umožňuje podnikateli rozvíjet podnikání

Workshop vede Ondřej Homola

Program inkubace 1

Těšíme se na vás
Tým Point One

Zpět na výpis