Green HExagon v lotyšské Rize hostil 58 účastníků

Nejlepší účastníci online preinkubačního programu Green HExagon se ve dnech 9. až 12. dubna zúčastnili třídenního bootcampu v lotyšské Rize. Letos se kempu zúčastnilo 58 účastníků ze čtyř zemí – Lotyšska, Estonska, Rakouska a České republiky.

„Letos měla Lotyšská univerzita tu čest uspořádat a hostit partnery a účastníky projektu Green HExagon v Rize na osobním školení o marketingu. Tohoto bootcampu se zúčastnili nejlepší účastníci programu, kteří pracují na rozvoji svých podnikatelských nápadů. Bylo pro mě skutečným potěšením se s účastníky osobně setkat a představit jim Lotyšskou univerzitu a zemi,“ uvedla Liene Bērziņa, vedoucí podnikatelského inkubátoru Lotyšské univerzity.

Během bootcampu studenti pracovali dva dny v rámci marketingových workshopů společně s lektorem, podnikatelem a doktorandem Imantsem Krēziņšem. Absolvovali mentoring s mentory z univerzitního inkubátoru UniLab a lotyšské sítě Business Angels Network – LatBAN. Účastníci také absolvovali přednášku jak začít s podnikáním a oslovováním investorů, kterou vedl Voldemārs Bēdiķis. Součástí akce byly také různé společenské aktivity a exkurze.

Partneři projektu z Lotyšské univerzity (LU Business Incubator), Univerzity v Tartu, České zemědělské univerzity v Praze (Point One Business Incubator) a Vídeňské univerzity aplikovaných věd Noistadt (Startup Centre) navštívili Ústav fyziky pevných látek Lotyšské univerzity, zúčastnili se četných diskusí a prozkoumali možní příležitosti na Lotyšské univerzitě.

 

Předinkubační program Green HExagon bude zakončen 12. června v rámci Demo Day, kde budou týmy soutěžit o grant ve výši 5000 EUR na tvorbu prototypů, poradenství či mentoring.

Green HExagon je čtyřměsíční online program v angličtině, který podporuje rozvoj nápadů, jež se zaměřují na výzvy v oblasti udržitelnosti, klimatu, životního prostředí, vzdělávání či nerovnosti.

O projektu:

Projektové aktivity jsou organizovány s podporou projektu Evropské unie Erasmus+ „Entrepreneurship Learning Partnerships to Promote Innovation and Green Start-ups in Higher Education“, č. projektu 2022-1-LV01-KA220-HED-000090176, registrační číslo LU ZD2022/21385.

Program organizují čtyři partneři: Lotyšská univerzita (podnikatelský inkubátor), Univerzita v Tartu, Česká zemědělská univerzita v Praze (podnikatelský inkubátor Point One), Univerzita aplikovaných věd Noistadt ve Vídni (Startup centrum).

Tento projekt je financován Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani agentura EACEA nenesou za vyjádřené názory žádnou odpovědnost.