Den otevřených dveří v Point One!

15. 2. 2023 se konala dnes již tradiční akce Den otevřených dveří v Point One. V Pointu jsme přivítali a provedli více než 40 zájemců. Náš realizační tým zvědavcům ukázal prostory inkubátoru, jeho fungování, seznámili jsme je s akceleračními programy, právě probíhajícím náborem a pověděli taky pár historek z inkubace. Zároveň návštěvníci měli možnost seznámit se s našimi členy z řad startupů a firem, které se u nás inkubují. Zvídavci se mohli pobavit také s našimi mentory a většinou našeho realizačního týmu.

Partnerem akce byl RedBull, který nám dodává energii do začátku podnikání, a zásobí nás dobrým pitím. Jak to u nás vypadalo, zjistíte z našeho foto-ohlédnutí níže. Stále také až do 26. 2. 2023 běží nábor členů. Pokud chcete podnikat, nebojte se přihlásit. Point One ČZU může být tou pravou volbou pro váš úspěšný byznys.

Point One ČZU

Podnikatelský inkubátor ČZU oficiálně působí na univerzitě od roku 2015 a od svého založení pomohl na 80 projektům a firmám. Sídlí na kolejích EFG, kde vznikly 3 moderní patra určená pro rozvoj začínající podnikatelů především v oblastech udržitelnosti, ekologie, zemědělství nebo zpracování potravin. Inkubátor vede a rozvíjí od listopadu 2019 Klára Palasová (od února 2023 aktuálně na mateřské dovolené).

Novoroční předsevzetí podnikatelského inkubátoru

Novoroční předsevzetí nejsou jen pro podnikatele, startupisty a samotné společnosti, ale i pro podnikatelské inkubátory a akcelerátory, jež s firmami pracují a snaží se je směřovat. Podnikatelský inkubátor, podnikatelský akcelerátor, business center či coworking jako je Point One musí vědět kam směřuje a čeho chce v následujícím roce dosahovat. Měli by to vědět i všichni jeho zaměstnanci a někde v dáli to tušit i inkubované společnosti a mentoři, kteří společně tvoří jednu velkou startupovou komunitu. A jak je to tedy s inkubátorem ČZU a jeho novoročními předsevzetími? Pojďme se na ně mrknout!

Autenticita

Nechceme si na nic hrát. Jsme inkubátor, který staví na lidech. Na našich členech, mentorech a realizačním týmu. Jsme inkubátor, který se zaměřuje především na podporu zelených nápadů a společností. Autenticita je pro nás důležitá, protože víme, že každý zakladatel firmy či společnosti je autentický. Je to takový malý či velký samorost. Má své cíle a sny a je na nás, abychom tuto autenticitu dokázali podpořit a pomohli mu dovést jeho cíle do zdárného konce. Proto se na podporu autenticity chceme zaměřovat a dlouhodobě ji podporovat.

Spolupráce s ČZU

Česká zemědělská univerzita v Praze nás od začátku podporuje a naší snahou je tuto podporu využívat i nadále a celkově ji ještě prohloubit. O našich členech a aktivitách píšeme pravidelně v univerzitní časopise Živá univerzita jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Natáčíme vlastní podcast Pointcast, který se objevuje na našem i univerzitním webu Živé univerzity. Nově chystáme větší spolupráci se spolkem iZun, což jsou univerzitní noviny ČZU, a společně budeme dělat zajímavé přednášky se startupovými zakladateli, máte se na co těšit. Mimo to se také snažíme pomáhat našim členům zapojit se do univerzitních projektů a společně s univerzitou být součástí větší projektů, které přináší benefity oběma stranám a hlavně našim členům. Na této spolupráci chceme stavět i nadále.

Zahraniční zkušenost

Rok 2022 byl pro náš podnikatelský inkubátor přelomový, jelikož jsme se stali součástí několika zahraniční projektů. První vlaštovkou byla listopadová návštěva zástupců inkubátorů na ČZU z Estonska, Lotyška a Rakouska. V rámci projektů budeme moci vycestovat za hranice a nabírat zkušenosti a best practices od našich kolegů a co je nejlepší, můžeme sebou vzít i několik našich členů, což může být skvělá příležitost pro naše firmy poznat místní startupové iniciativy a získat zkušenosti a jiné pohledy na byznys napříč Evropou. Mezinárodní spolupráce je něco, na co se chceme soustředit a posunout tak Point One v rámci svého zaměření zase o kousek dál.

Práce s komunitou

Komunita se pro nás stala základním stavebním kamenem. Jsou to právě dobré vztahy mezi realizačním týmem Point One a především mezi jeho čestnými a současnými členy, které tvoří kostru a zároveň nadstavbu našich služeb a pomoci. My chceme tuto unikátní přidanou hodnotu dále posilovat a řídit. Byznys se totiž nedá dělat bez vzájemné pomoci. V Point One se proto snažíme pomáhat si navzájem a dávat si upřímnou zpětnou vazbu.

Kvalitní realizační tým

Se začátkem roku 2023 nás opustí dvě stálice našeho realizačního týmu. Nejprve manažerka Point One – Klára a následně také její pravá ruka Terka. Obě mají krásnou novou povinnost. Přivést na svět nového človíčka – věříme, že nového podnikatele. Aby Point One mohl dále fungovat, musíme do našich řad přivést nového kvalitního lídra a jeho pravou ruku. Jak se již psalo výše, inkubátor stojí na lidech. Jejich personalita a schopnost vytvářet komunitu a dobré vztahy napříč všemi stakeholdery je zásadní. My se chceme zasadit o to, abychom nové a kvalitní lidi do našeho podnikatelského inkubátoru přiváděli i nadále. Ať už v podobě nového realizačního týmu nebo mentorů a členů.

 

Autor:

Petr Kopeček

 

Pitchuj startup: video-ohlédnutí za startup show

19. října se po 3 letech v kampusu České zemědělské univerzity v Praze uskutečnil demo day
inkubátoru Point One ČZU – Pitchuj Startup, který představil 6 projektů, jež prošly programy
inkubátoru. Odborná porota složená z expertů ze startupového ekosystému vybrala za vítěze projekt
Denisy Tiché – Živý uhlík, který má obrovský potenciál při prevenci zažívacích problémů koní i dalších
zvířat. Živý uhlík svou přesvědčivou prezentací nadchl také diváky v sále a odnesl si tak obě hlavní
ceny.

Jak večer probíhal, si můžete zrekapitulovat v našem ohlédnutí:

Point One ČZU demo day ovládl Živý uhlík. Vedlejší produkt spalování biomasy s obrovským potenciálem pro zdraví zvířat

19. října se po 3 letech v kampusu České zemědělské univerzity v Praze uskutečnil demo day inkubátoru Point One ČZU – Pitchuj Startup, který představil 6 projektů, jež prošly programy inkubátoru. Odborná porota složená z expertů ze startupového ekosystému vybrala za vítěze projekt Denisy Tiché – Živý uhlík, který má obrovský potenciál při prevenci zažívacích problémů koní i dalších zvířat. Živý uhlík svou přesvědčivou prezentací nadchl také diváky v sále a odnesl si tak obě hlavní ceny.

Všechny pitchující týmy Point One ČZU pěkně pohromadě.

Před odbornou porotou a téměř stovkou diváků se představilo celkem 6 projektů, které měly ve 3 minutách přesvědčit přítomné, že právě jejich projekt si zaslouží vyhrát. Na pódiu se postupně vystřídaly startupy zaměřené především na udržitelnost, potravinářství či zemědělství. Jmenovitě Geobag, Hobe, TomChai, Kultivárium, Rekáva a již zmiňovaný vítěz obou kategorií Živý uhlík. Ten nadchl porotu i diváky skvěle zpracovanou prezentací, životním příběhem zakladatelky Denisy, která se zažívacím problémům u koní a hledáním vhodných řešení věnuje již několik let a také způsobem elegantního využití vedlejšího produktu při spalování biomasy – uhlíku, který se při dodržení určitých postupů může stát velmi přínosným pro zdraví zvířat a obrazně „živým“.

Porata a vítězka Pitchuj Startup

Vítězka Pitchuj Startup Denisa Tichá s projektem Živý uhlík a porota společně s moderátorem.

„Moc nás těší, že si na kampus ČZU našla cestu téměř stovka diváků, která pro prezentující startupy vytvořila bouřlivou atmosféru doplněnou o parádní výkon moderátora Ondry Homoly. Chtěla bych poděkovat naší porotě a sponzorům VAFO, Red Bull, Startupjobs nebo Dogsie, kteří nás neúnavně podporují a bez kterých by to zkrátka nešlo. Pochvalu si zaslouží i všechny pitchující startupy, pro které vystoupení před tolika lidmi nebylo vůbec jednoduché. Obrovský dík patří také celému týmu Point One ČZU, který zvládl ukočírovat celou organizaci večera,” dodává manažerka inkubátoru Point One ČZU Klára Palasová.

Diváci

Pitchuj Startup navštívilo téměř sto hostů a účastníků.

Podnikatelský inkubátor ČZU oficiálně působí na univerzitě od roku 2015 a od svého založení pomohl zhruba osmdesáti projektům a firmám. Sídlí na kolejích EFG, kde vznikla tři moderní patra určená pro rozvoj začínajících podnikatelů především v oblastech udržitelnosti, ekologie, zemědělství nebo zpracování potravin. Inkubátor vede a rozvíjí od listopadu 2019 Klára Palasová.

Jak večer probíhal, si můžete zrekapitulovat v našem video-ohlédnutí:

Autor: Petr Kopeček

Point One ČZU hledá zelené nápady. Přijďte se podívat na demo day nebo pošlete přihlášku a začněte podnikat

Point One ČZU hledá zelené nápady. Přijďte se podívat na demo day nebo pošlete přihlášku a začněte podnikat

Podnikatelský inkubátor Point One ČZU pořádá po 3 letech přehlídku a soutěž zelených nápadů, které se líhnou na České zemědělské univerzitě v Praze. Takzvaný demo day, který se uskuteční 19. října od 17:00 hod v Aule ČZU, představí 7 začínajících projektů, které vyzpovídají odborníci z byznysu a rozhodnou, který nápad má za ně největší potenciál. Inkubátor současně hledá nové členy a projekty do svých akceleračních programů. Ať už jste studenti, vědci, nebo jen chcete začít podnikat, nezapomeňte se přihlásit do 25. října.

Přehlídka startupů s názvem Pitchuj startup se opět uskuteční po tříleté pauze a představí sedmičku aktuálních projektů, které jsou součástí podnikatelského inkubátoru Point One ČZU. Večerem bude provázet zkušený moderátor, startupista a současně investor Ondřej Homola (StartMonday, Nation1). V porotě zasednou taktéž zkušení odborníci ze startupového i korporátního světa, představí se zde Pavlína Louženská (Holky z marketingu, mentorka Google for startups), David Miklas (Covmask, Keelcraft, nyní ředitel IT Správa železnic), Petr Kříž (ředitel fúzí a akvizic VAFO) a Tomáš Šubrt (děkan Provozně-ekonomické fakulty ČZU a „otec“ zakladatel Point One).

Večer nabídne mimo představení místních projektů a partnerů také možnost konzultovat své nápady se zástupci inkubátoru i hosty. Pokud je váš projekt alespoň z části zaměřen na udržitelnost, ekologii, impakt, zemědělství či přináší novou technologii, nenechte si ujít možnost zanetworkovat, získat neocenitelnou zpětnou vazbu nebo se rovnou přihlásit a stát se členem. Přihlášky jsou otevřeny do 25. října 2022.

Point One ČZU:

Podnikatelský inkubátor ČZU oficiálně působí na univerzitě od roku 2015 a od svého založení pomohl na 80 projektům a firmám. Sídlí na kolejích EFG, kde vznikly 3 moderní patra určená pro rozvoj začínající podnikatelů především v oblastech udržitelnosti, ekologie, zemědělství nebo zpracování potravin. Inkubátor vede a rozvíjí od listopadu 2019 Klára Palasová.

Chystáme Point One Pitchuj Startup demo day – pište si datum a zůstaňte naladěni

Přijď si poslechnout, co dělají startupy, které rostou na České zemědělské univerzitě v Praze. Budeš překvapeně zírat! Point One Pitchuj Startup je soutěžní klání startupů a projektů, které rostou v podnikatelském inkubátoru Point One a které se chtějí ukázat světu. Podpoř je a přijď se bavit! Středa 19. 10. od 17:30 hod. v Aule ČZU. Těšíme se i na tebe!

Pitchuj Startup

       A na co se rozhodně můžeš během Pitchuj Startup těšit?

? Představení startupů a projektů z ČZU, jež mají co říct.

? Známé osobnosti ze startupového světa, které poradí i tvému byznysu.

? Výběr nejzajímavějších nápadů odbornou porotou a „grilování“ na pódiu.

? Příležitost networkovat a rozšířit síť svých kontaktů, nikdy nevíš, koho potkáš.

? Zábavný podvečer s jídlem a pitím na půdě ČZU, bude to jízda!

Další podrobnosti coming soon…

 

     Kdy: Středa 19. 10. od 17:30 hod.

     Kde: Aula ČZU

Více se dozvíte na naší události.

Nezapomeň se registrovat ?

? Těšíme se, Tým Point One