Novoroční předsevzetí podnikatelského inkubátoru

Novoroční předsevzetí nejsou jen pro podnikatele, startupisty a samotné společnosti, ale i pro podnikatelské inkubátory a akcelerátory, jež s firmami pracují a snaží se je směřovat. Podnikatelský inkubátor, podnikatelský akcelerátor, business center či coworking jako je Point One musí vědět kam směřuje a čeho chce v následujícím roce dosahovat. Měli by to vědět i všichni jeho zaměstnanci a někde v dáli to tušit i inkubované společnosti a mentoři, kteří společně tvoří jednu velkou startupovou komunitu. A jak je to tedy s inkubátorem ČZU a jeho novoročními předsevzetími? Pojďme se na ně mrknout!

Autenticita

Nechceme si na nic hrát. Jsme inkubátor, který staví na lidech. Na našich členech, mentorech a realizačním týmu. Jsme inkubátor, který se zaměřuje především na podporu zelených nápadů a společností. Autenticita je pro nás důležitá, protože víme, že každý zakladatel firmy či společnosti je autentický. Je to takový malý či velký samorost. Má své cíle a sny a je na nás, abychom tuto autenticitu dokázali podpořit a pomohli mu dovést jeho cíle do zdárného konce. Proto se na podporu autenticity chceme zaměřovat a dlouhodobě ji podporovat.

Spolupráce s ČZU

Česká zemědělská univerzita v Praze nás od začátku podporuje a naší snahou je tuto podporu využívat i nadále a celkově ji ještě prohloubit. O našich členech a aktivitách píšeme pravidelně v univerzitní časopise Živá univerzita jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Natáčíme vlastní podcast Pointcast, který se objevuje na našem i univerzitním webu Živé univerzity. Nově chystáme větší spolupráci se spolkem iZun, což jsou univerzitní noviny ČZU, a společně budeme dělat zajímavé přednášky se startupovými zakladateli, máte se na co těšit. Mimo to se také snažíme pomáhat našim členům zapojit se do univerzitních projektů a společně s univerzitou být součástí větší projektů, které přináší benefity oběma stranám a hlavně našim členům. Na této spolupráci chceme stavět i nadále.

Zahraniční zkušenost

Rok 2022 byl pro náš podnikatelský inkubátor přelomový, jelikož jsme se stali součástí několika zahraniční projektů. První vlaštovkou byla listopadová návštěva zástupců inkubátorů na ČZU z Estonska, Lotyška a Rakouska. V rámci projektů budeme moci vycestovat za hranice a nabírat zkušenosti a best practices od našich kolegů a co je nejlepší, můžeme sebou vzít i několik našich členů, což může být skvělá příležitost pro naše firmy poznat místní startupové iniciativy a získat zkušenosti a jiné pohledy na byznys napříč Evropou. Mezinárodní spolupráce je něco, na co se chceme soustředit a posunout tak Point One v rámci svého zaměření zase o kousek dál.

Práce s komunitou

Komunita se pro nás stala základním stavebním kamenem. Jsou to právě dobré vztahy mezi realizačním týmem Point One a především mezi jeho čestnými a současnými členy, které tvoří kostru a zároveň nadstavbu našich služeb a pomoci. My chceme tuto unikátní přidanou hodnotu dále posilovat a řídit. Byznys se totiž nedá dělat bez vzájemné pomoci. V Point One se proto snažíme pomáhat si navzájem a dávat si upřímnou zpětnou vazbu.

Kvalitní realizační tým

Se začátkem roku 2023 nás opustí dvě stálice našeho realizačního týmu. Nejprve manažerka Point One – Klára a následně také její pravá ruka Terka. Obě mají krásnou novou povinnost. Přivést na svět nového človíčka – věříme, že nového podnikatele. Aby Point One mohl dále fungovat, musíme do našich řad přivést nového kvalitního lídra a jeho pravou ruku. Jak se již psalo výše, inkubátor stojí na lidech. Jejich personalita a schopnost vytvářet komunitu a dobré vztahy napříč všemi stakeholdery je zásadní. My se chceme zasadit o to, abychom nové a kvalitní lidi do našeho podnikatelského inkubátoru přiváděli i nadále. Ať už v podobě nového realizačního týmu nebo mentorů a členů.

 

Autor:

Petr Kopeček