DotaceNaFarmě

Uskutečňovat podnikatelské vize a držet krok v neustále se měnícím prostředí může být nesnadný cíl. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli soustředit zájem naší společnosti DotaceNaFarmě na poskytování služeb v oblasti dotačního poradenství zemědělcům, zpracovatelům zemědělských produktů, vlastníkům lesů a dalším zájemcům o možnosti dotačního financování. Orientovat se v dotačních podmínkách dnes může být obtížné i časově náročné, a proto je naším cílem provést klienty celým procesem již od vysvětlení podmínek až po zpracování žádosti a následnou implementaci. Při konzultacích navíc dbáme na to, aby byl správně zvolen účel dotace, protože jedině poté mohou být veřejné prostředky použity účelně a ku prospěchu všech aktérů regionálního rozvoje.

Zpět na výpis