Envirostyl

Agentura Envirostyl – zakladatelka Jana Půlpánová, absolventka ČZU, obor Udržitelné využívání přírodních zdrojů a Odpady a jejich využití

Věnujeme se environmentálnímu vzdělávání dospělých a rozvoji byznys modelů s ohledem na potřeby dnešní doby. Pořádáme workshopy, přednášky, navrhujeme koncepty a konzultujeme. Pomáháme klientům naplňovat CSR, máme vlastní certifikaci Zero Waste Hero 21 pro kancelářská zázemí, koncept JÁ 2.0 na rozvoj osobní odpovědnosti. Na univerzitách zakládáme enviro projektové kanceláře tzv. Green Office. Pomáháme vytvářet mitigační a adaptační opatření na environmentální krizi. 

Zpět na výpis