V Pytli

V Pytli je mladá společensky angažovaná firma zabývající se redukcí jednorázových plastových obalů a textilního odpadu. Zaměřujeme se na výrobu obalových materiálů z recyklátu pro transport, ale i pro běžné domácí užití. Naše filozofie je založená na znovuvyužití již vyrobených produktů nebo zužitkování výrobních procesů jiných produktů nikoliv na výrobě nových. Aktuálně vyrábíme dva obalové materiály.

Na prvním z nich spolupracujeme s panem profesorem Ing. Petrem Loudou, CSc. z Katedry Materiálů Technické univerzity v Liberci, který nám poskytuje odborné konzultace a zkušební materiál. Na LCA certifikátu spolupracujeme s doc. Ing. Vladimírem Kočím, Ph.D z VŠCHT pražské vysoké školy chemicko-technologické. Jedná se o velký transportní big bag z čedičové textilie, která se používá jako nehořlavý materiál pro stavební účely. Náš big bag je možno používat na převážení váženého zboží běžně baleného ve velkých plastových pytlích nebo big bagách. Použité textilie odebíráme zpět a recyklujeme ve stavebním průmyslu.

Druhým produktem je voskovaný obal – pomocník v kuchyni, který svou funkcí nahrazuje potravinovou fólii, alobal nebo mikrotenový sáček. Pro jeho výrobu užíváme zbytkové textilie z velkoskladů a textilních firem, tedy odpadní látky, které by se jinak vyhodily. Tento způsob značně zlevňuje cenu materiálu a dělá voskovaný ubrousek cenově dostupný širší veřejné společnosti. Díky tomu můžeme společně předcházet vzniku odpadu a odlehčit planetě.

Rozhovor s Evou a Hátou

Zpět na výpis