Rada Point One

Rada Point One dohlíží ze strany ČZU na správný chod podnikatelského inkubátoru Point One. Má důležitou roli zejména během přijímání nových členů, kdy hodnotí především oblast a formu podnikání uchazeče s cílem zjistit nakolik se protínají se zájmy ČZU a Point One.