Incubation programs

Point One nabízí svým členům hned několik podpůrných inkubačních programů. Obsahové zaměření jednotlivých programů je navrženo podle toho, jak jsou projekty rozvinuté. Začátečníkům a mírně pokročilým jsou určeny programy Inkubace 1 a Inkubace 2. Pokročilý podnikatelé pak mohou využít programu Akcelerace, který je více individuální a přizpůsoben na míru danému projektu.